Oprava kapličky a pomníku padlých

Oprava kapličky a pomníku padlých

O výměně střechy na kapličce rozhodlo obecní zastupitelstvo již v roce 2017. Po sundání dosavadní střešní krytiny se ovšem zjistilo že bude třeba vyměnit i střešní trámy a strop kaple. Kvůli velké vytíženosti tesařů v okolí se ale výměna musela naplánovat až na rok...

VOLBA PREZIDENT REPUBLIKY 2023

Jmenování zapisovatel okrskové volební komise obce Jilem Oznámení o době a místě konání voleb Ozname o svolani prvniho zasedani Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Priloha 1098381968 7 Oznámení o době a místě konání voleb II kolo 1 Stanovení...

Různé

Oznámení o vyhlášení revize Katastru nemovitostí Příloha 1 Příloha 2