Volby do Evropského parlamentu

Stanovení minimálního počtu členů volební komise Počet a sídla volebních okrsků Jmenování zapisovatele Oznámeni o svolaní prvního zasedaní Oznámení o době a místě konání voleb do EP