Oprava kapličky a pomníku padlých

Oprava kapličky a pomníku padlých

O výměně střechy na kapličce rozhodlo obecní zastupitelstvo již v roce 2017. Po sundání dosavadní střešní krytiny se ovšem zjistilo že bude třeba vyměnit i střešní trámy a strop kaple. Kvůli velké vytíženosti tesařů v okolí se ale výměna musela naplánovat až na rok...
Stavební parcely

Stavební parcely

V roce 2014 pokračovali práce na stavebních parcelách, budovaných pro naše občany v lokalitě „Palouk“,které jsou již připraveny k prodeji a výstavbě rodinných domů. V současné době je již jedna stavební parcela prodána, a ostatní čekají na své...
Obecní komunikace

Obecní komunikace

V měsíci červnu byla provedena firmou M – SILNICE a. s., pokládka nového povrchu na části obecních komunikací. Část těchto prací bude hrazena z dotace kraje Vysočina – Program rozvoje venkova...
Rekonstrukce kulturního domu

Rekonstrukce kulturního domu

V měsíci květnu proběhla rekonstrukce střechy kulturního domu. Stará eternitová střecha, na které se držel mech, byla nahrazena novou plechovou střechou. Toto nebyla jediná oprava kulturního domu v tomto roce. V únoru se totiž kulturní dům dočkal nových sociálních...