Stavební parcely

Stavební parcely

V roce 2014 pokračovali práce na stavebních parcelách, budovaných pro naše občany v lokalitě „Palouk“,které jsou již připraveny k prodeji a výstavbě rodinných domů. V současné době je již jedna stavební parcela prodána, a ostatní čekají...
Obecní komunikace

Obecní komunikace

V měsíci červnu byla provedena firmou M – SILNICE a. s., pokládka nového povrchu na části obecních komunikací. Část těchto prací bude hrazena z dotace kraje Vysočina – Program rozvoje venkova...
Rekonstrukce kulturního domu

Rekonstrukce kulturního domu

V měsíci květnu proběhla rekonstrukce střechy kulturního domu. Stará eternitová střecha, na které se držel mech, byla nahrazena novou plechovou střechou. Toto nebyla jediná oprava kulturního domu v tomto roce. V únoru se totiž kulturní dům dočkal nových...
Renovace rybníku U Raků

Renovace rybníku U Raků

Na přelomu cervna a července proběhla renovace rybníku U Raků. Renovaci prováděla firma AGROEKOL s.r.o. Chotěboř.   Na následujících fotografiích můžete vidět stav rybníku před renovací a po ní. Fotografie z průběhu...
Renovace historické koňské hasičské stříkačky

Renovace historické koňské hasičské stříkačky

V loňském roce nechalo obecní zastupitelstvo zrenovovat koňskou hasičskou štříkačku. Stříkačka pochází z roku 1911, což je i rok vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Ke vzniku SDH a zakoupení stříkačky nemalou měrou přispěly i velké požáry...