Obecní komunikace

31. 08. 2018

V měsíci červnu byla provedena firmou M – SILNICE a. s., pokládka nového povrchu na části obecních komunikací. Část těchto prací bude hrazena z dotace kraje Vysočina – Program rozvoje venkova Vysočiny.