Oficiální stránky obce Jilem

Obec Jilem leží na severním okraji Českomoravské vrchoviny.

Úřední deskaKontakty

Aktuality

Úřední deska

Různé

Oznámení o vyhlášení revize Katastru nemovitostí Příloha 1 Příloha...

O obci

Obec Jilem leží na severním okraji Českomoravské vrchoviny, uprostřed České republiky

Obec Jilem se nachází kopcovité krajině s nadmořskou výškou kolem 550 m v oblasti klimaticky velmi nepříznivé. To se odráží zvláště v zemědělské výrobě.Podkladem ornice je tu rula, na ní leží jíl a na místech vystavených poryvům větru „ Moraváku“, který tu zvláště v zimě nemilosrdně pole bičuje, je rula krytá pískem se slabou vrstvou ornice.

Po ústupu poslední doby ledové, tedy asi v době před 10 000 lety, tu vyrostly smíšené lesy, v nichž vedle jehličnanů šuměly břízy, jilmy a buky. Podél vodních toků se usadily olše.