Oprava kapličky a pomníku padlých

8. 12. 2022

O výměně střechy na kapličce rozhodlo obecní zastupitelstvo již v roce 2017. Po sundání dosavadní střešní krytiny se ovšem zjistilo že bude třeba vyměnit i střešní trámy a strop kaple.

Kvůli velké vytíženosti tesařů v okolí se ale výměna musela naplánovat až na rok 2018. V letošním roce byl tedy na kapličce vyměněn stop a střešní konstrukce, stará železná střecha byla nahrazena měděnou a kaplička byla také nově vymalována. 19. srpna byla kaple také znovu vysvěcena.

Kromě kapličky se oprav dočkal také pomník spoluobčanů padlých za 1. světové války.

Fotografie kapličky po opravě.

Několik fotografií z průběhu oprav.

Na závěr ještě fotografie kapličky a pomníku před opravou.