Knihovna

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych se zde na stránkách Obce Jilem, pokusila ve stručnosti objasnit a také trochu přiblížit historické události, které vedly občany naší obce k tomu, aby založili obecní knihovnu.

Co tomu všemu předcházelo?

Je nutno říci, že v dobách dřívějších, kdy neexistovala televize ani rádio, natož potom počítač s celosvětovou sítí internetu, byla jediným zdrojem informací, vědění a zábavy, kniha. A na vsi, kde byla spousta čtenářů a nebylo tolik knih, kolik by bylo třeba, se rozhodli lidé řešit tento nedostatek a hlad po četbě knih, založením obecních knihoven.

V obci Jilem s tímto nápadem jako první přišli dobrovolní hasiči. Sbor dobrovolných hasičů v Jilmu byl založen již roku 1911, kdy činných členů bylo devatenáct. A tak se stalo, že již v roce 1914 byla na popud Jilemských dobrovolných hasičů založena sborová knihovna.

A s heslem: “za vzděláním“ byla provedena, od domu k domu, sbírka knih pro První sborovou knihovnu hasičskou v Jilmu. Bylo shromažděno celkem 15 svazků četby zábavné, 7 svazků četby týkající se hasičství.

V roce 1920 byla dne 1.11. provedena další sbírka knih pro knihovnu. Sbírku provedli Václav Kolář, Václav Pavlík, Antonín Málek, Antonín Pavlík. Knihovna od tohoto dne čítá 52 svazků zábavných,  5 poučných, 1 vázaný časopis – Světozor. V roce 1921 je již v hasičské knihovně shromážděno  77 svazků knih.

Takto hasiči shromaždovali a nakupovali každým rokem nové a nové svazky knih, až se dne 7.2.1925 na schůzi dobrovolných hasičů v Jilmu hasiči usnesli, že předají knihovnu do správy obce Jilem. Na konci článku je možno shlédnout ofocený originál zápisu ze schůze obecního zastupitelstva obce Jilem, konané 24.2.1925, o převzetí Obecní hasičské knihovny do správy obce Jilem.

Dne 24.2.1925 na schůzi Obecního zastupitelstva v Jilmu za přítomnosti: starosta: Málek Václav obecní rada: Lankaš Jan, Pleskač Antonín obecní zastupitelé: Potměšil Jan, Potměšil Josef, Mužátko Josef, vzalo obecní zastupitelstvo na vědomí usnesení Sboru dobrovolných hasičů v Jilmu, ze schůze konané 7.2.1925 a přijímá knihovnu do své správy a pokládá si za čest poděkovati sboru hasičskému, který knihovnu založil a do dnešní doby ve své správě měl.

A od tohoto dne píší se dějiny Obecní veřejné knihovny v Jilmu. Občané naší obce i nadále do své knihovny poskytují další a další svazky knih.

Obecní knihovna v Jilmu byla v provozu bez jakéhokoli přerušení od svého vzniku až do doby dnešní. V současné době se nachází v naší knihovně cca 250 svazků knih, které jsou ve vlastnictví obce. Knihovna má ještě možnost vypůjčovat další svazky od   Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Této možnosti bohatě využívá a tak je možno, ať přímo nebo na objednávku, zajistit vypůjčení téměř jakékoliv knihy.

Toliko asi k historii Obecní knihovny v Jilmu.

Za obecní knihovnu: knihovnice – Pithartová Lenka

Email: lenka.klementova88@seznam.cz

Směrnice č. 1:2019 o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny
Poučení o ochraně osobních údajů

 

Knihovna byla vystavěna za finanční podpory Kraje Vysočina.
Taktéž výpočetní technika v knihovně byla nakoupena z dotace na podporu internetizace knihoven v Kraji Vysočina.
Knihovna je napojena na bezdrátový vysokorychlostní internet.