Kontakty

Obec Jilem

Webové stránky: https://www.jilem.eu
E-podatelna: obec.jilem@seznam.cz
Datová schránka: 4r2bf4w
IČ: 00579858
DIČ:

 

Kontaktní adresa

Ulice a č.p.: Jilem 55
Město: Chotěboř
PSČ: 583 01
Pošta: Jilem

 

Struktura úřadu obce Jilem

Starosta: Jaromír Rasocha, +420 725 101 166

Místostarosta: Lenka Pithartová

Zastupitelé:
Radek Kubát
Milan Klement
Ladislav Klement
Karel Hospodka
Václav Průša

Účetní: Monika Čapková

 

Úřední hodiny

středa 18:00 hod. – 20:00 hod.
letní období: 19:00 hod- 21:00 hod

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 1122792389

Kód banky: 0800
Platba jinak: V hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

Registr oznámení

Od 1. 9. 2017 se nově oznámení podávají elektronicky do Centrálního registru oznámení, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem …

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech a závazcích. Do 31. 8. 2017 veřejní funkcionáři tato oznámení podávali v listinné podobě a správcem registru oznámení byl tajemník Města Rokycany.

Od 1. 9. 2017 se nově oznámení podávají elektronicky do Centrálního registru oznámení, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

Centrální registr oznámení
Žádost o nahlédnutí do registru oznámení