Občanská sdružení

Vyhledávání

Banners

 

 

892px-Wikipedia-logo-v2-cs.svg.png

Přihlásit se

Formulář pro ohlašování pálení              

Krajské sdružení dobrovolných hasičů:

Stránky SDH Vysočiny:                   

 

Něco málo z historie sboru dobrovolných hasičů v Obci Jilem 

Sbor dobrovolných hasičů ve zdejší obci byl založen v roce 1911. K založení jeho dal podnět obrovský požár dne 31. srpna 1911 ve Vepříkově, jemuž pro nedostatek vody, následkem velmi suchého počasí v tom roce, padla za oběť skoro celá ves. Před tím, kolem 10. srpna byl též velký požár v Sedletíně, kde vyhořelo osm usedlostí. Na podzim pak vyhořely v Sedletíně ještě tři usedlosti. V důsledku toho a na nátlak občanů i obecního zastupitelstva byl dne 30. listopadu 1911 založen Sbor dobrovolných hasičů v Jilmu.

Sbor dobrovolných hasičů měl v době svého vzniku činných členů devatenáct a tito byli všichni členmi zakládajícími. Byli to: Antonín Hospodka, Jan Honsa – jednatel a správce školy, Jan Adam – velitel, Antonín Kolář, Václav Pavlík, Antonín Blažek, Antonín Málek, Jan Karlík, František Hospodka, Karel Hospodka, Václav Prchal, Antonín Šiška – náměstek velitelův, Jan Málek, Josef Včelák, Josef Blažek, Josef Hospodka, Josef Joukl, František Jindra, Jan Lankaš.

Členů přispívajících bylo dvacet osm.

V té době bylo i v okolí mnoho požárů. Ve Vepříkově vyhořelo 59 stavení, v Sedletíně 11 stavení, v Olešné 3 stavení, v Chotěboři 5 stavení.

Všechna tato neštěstí dala podnět k založení hasičů v obci Jilem. Ale hasiči v obci nebyli pouze těmi, kteří působí preventivně a nebo čekají na případný zásah proti požáru. Stali se také propagátory a nositeli kultury v obci. Zakládají roku 1914 v obci s heslem: „ Za vzděláním“ vůbec historicky první sborovou knihovnu. Do knihovny bylo vloženo: 15 knih zábavných a 7 knih týkajících se hasičství.

Pokladní správa: příjem 146,30 Kč, vydání 129,67 Kč, čisté jmění 16,69 Kč.

V roce 1915 byl volen nový výbor hasičů: starosta: Hospodka Antonín, velitel: Adam Jan,

náměstek: Šiška Antonín, přísedící výboru: Husa Jan, Pavlík Václav, Málek Antonín, Kolář Antonín,, Náhradníci: Blažek Josef, Prchal Václav. Až do roku 1920 je činnost hasičů nevýraznou. V roce 1920 čítá sbor 16 členů činných a 2 členy přispívající. V tomto roce byla na popud sboru provedena sbírka knih po Jilmu pro Veřejnou knihovnu hasičskou. 1.11.1920 provedli Václav Kolář, Václav Pavlík, Antonín Málek, Antonín Pavlík sbírku knih od domu k domu. Knihovna sborová čítá: 52 svazky zábavné, 5 poučné, 1 vázaný časopis – Světozor.

V roce 1921 se dne 5.7. sbor zúčastnil na Podhoří Husovy oslavy. Slavnost pořádala místní osvětová komise, přednášel profesor Kryštov z Chotěboře. Této oslavy se zúčastnilo veliké množství obyvatelstva. V témže roce 5.6. sbor uspořádal okrskové cvičení spojené s lidovou slavností na zahradě p. Karla Smetáčka. Tato slavnost se také velice vydařila.

V tomto roce čítá knihovna již 77 svazků knih.

V roce 1925 dne 7. února se sbor dobrovolných hasičů usnesl předat sborovou knihovnu do správy Obci Jilem a ta ji dne 24. února 1925 na schůzi obecního zastupitelstva převzala s poděkováním za vzorné a pečlivé vedení.

O činnosti sboru v dalších letech se zde rozepisovati nebudu, neboť činnost sboru, od svého založení až do doby nepříliš vzdálené, je dostatečně podrobně zaznamenána v almanachu Obce Jilem. Pouze v letech 1940 – 1945 sbor činnost nevykonával, neboť z nařízení protektorátní vlády byly veškeré činnosti spojené s požární a civilní ochranou převedeny do kompetencí obcí, takže členové museli veškeré vybavení odevzdat a svou činnost zastavit. Z této doby proto také nejsou zachovány žádné písemnosti týkající se hasičského sboru.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.