Renovace historické koňské hasičské stříkačky

18. 08. 2017

V loňském roce nechalo obecní zastupitelstvo zrenovovat koňskou hasičskou štříkačku.

Stříkačka pochází z roku 1911, což je i rok vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. Ke vzniku SDH a zakoupení stříkačky nemalou měrou přispěly i velké požáry v okolních obcích Sedletín a Vepříkov. Na koupi stříkačky se podílela celá obec, byla totiž zakoupena ze sbírky místních občanů.

Stříkačka byla využívaná mnoho let, ale jak se říká „pokrok nezastavíš“ a tak byla „koňka“ nahrazena motorovou. Jelikož již „koňka“ nebyla využívána byla mnoho let skladována ve stodolách a přístřešcích v naší obci. Toto období se neblaze projevilo na stavu stříkačky, jak je možné vidět na následujících fotografiích.

Ke zlomu přišlo v roce 2015, kdy obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 7. 12. rozhodlo, že nechá podrobit stříkačku generální opravě. Oprava byla zahájena v červnu 2016, kdy byla stříkačka předána do opravy firmě Exner z Havlíčkova Brodu.

Jak je vidět na následujících fotografiích je výsledek jejich práce velmi zdařilý.

Nyní už jen zbývá vybudovat pro „koňku“ důstojné stání, aby mohla být zachována nejen pro nás, ale i pro budoucí generace našich spoluobčanů.