Občanská sdružení

Vyhledávání

Banners

Přihlásit se

I v roce 2016 proběhla v naší obci řada investic.

 

Tak jako v předchozích letech jsme se i letos pustili do udržby a odbahnění obecního rybníku. Tentokrát přišel na řadu rybník u kapličky.

11072016557  11072016558

Pokračovalo se také v obnově povrchu obecních komunikací, na kterou jsme opět využili dotace Program rozvoje venkova Vysočiny.

P1010042  P1010036

Dále došlo k vybudování venkovního posezení u kulturnního domu a v blízkosti dětského hřiště.

P1010004  P1010010

 

Na přelomu cervna a července proběhla renovace rybníku U Raků.

Renovaci prováděla firma AGROEKOL s.r.o. Chotěboř.

 

Na následujících fotografiích můžete vidět stav rybníku před renovací a po ní.

U Raků 1 S U Raků 1 N

U Raků 2 S U Raků 2 N

U Raků 3 S U Raků 3 N

 

Fotografie z průběhu prací.

U Raků 1 U Raků 2 U Raků 3

V měsíci červnu byla provedena firmou M - SILNICE a. s., pokládka nového povrchu na části obecních komunikací. Část těchto prací bude hrazena z dotace kraje Vysočina - Program rozvoje venkova Vysočiny.

Obecní komunikace 1 2015

 

Obecní komunikace 2 2015 Obecní komunikace 3 2015 Obecní komunikace 4 2015

parcely-foto1

V roce 2014 pokračovali práce na stavebních parcelách, budovaných pro naše občany v lokalitě "Palouk",které jsou již připraveny k prodeji a výstavbě rodinných domů.

V současné době je již jedna stavební parcela prodána, a ostatní čekají na své majitele.

 

 

Více foto v článku.

Číst dál: Stavební parcely

V měsíci březnu byla, v naší obci, zahájena první fáze budování inženýrských sítí pro

nově plánované stavební parcely na 5 rodinných domků v lokalitě "palouk".

V sobotu 23.4.2011 nakoupila obec od rybářů v Habrech 150 ks. tržního kapra.

Ryby byly nasazeny do rybníku Rákosník. Další foto v sekci rybáři.

 

ANALOG V ÚZEMNÍ OBLASTI JIHLAVA končí 31. KVĚTNA 2011

Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Javořice u Jihlavy, Strážiště u Pacova a Klučovská hora u Třebíče bude 31. května 2011 ukončeno. Na většině územní oblasti Jihlava tak nebude od června možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program. Na blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou diváci, kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační lištou a spoty.

Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi.

Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-top-box (převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním tunerem.

Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského analogového vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 31. květnu.

 

DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ JIŽ BĚŽÍ I U NÁS

Digitální televizní vysílání je zahájeno vždy s alespoň šestiměsíčním předstihem před ukončením zemského analogového televizního vysílání. Nic tedy občanům nebrání vyřešit přechod a případné komplikace s ním spojené již nyní a vyhnout se tak časovému tlaku. Ti, kteří dnes přijímají analogový televizní signál šířený terestricky (z pozemních vysílačů) a na příjem digitálního vysílání se včas nepřipraví, přijdou po 31.5. 2011 o možnost sledovat televizi.

Podrobnější informace v příloze, popř. klik na banner.

 

V naší obci byla dokončena prořezávka vzrostlých starších stromů. V minulých rocích se

prořezávaly stromy kolem silnice a u rybníku Rákosník. Letos 25.3. bylo ukončeno prořezávání

zásahem na stromech na hrázi rybníku Židovna.

 

Kraj Vysočina dá v příštím roce na podporu obnovy venkova 69 milionů korun, stejně jako letos. „Od roku 2004 jsme už na Vysočině z tohoto programu přidělili půl miliardy korun. U projektů obcí s více než třemi stovkami obyvatel přispíváme až polovinou nákladů, u nejmenších obcí to může být až 60 procent,“ uvedl Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. V letošním roce kraj schválil podporu 624 obcím.

Garantovaná výše dotace je pro příští rok stanovena na 104 000 Kč. Maximální výše požadované dotace bude ve výši 140 000 Kč. Tuto maximální částku mohou získat obce oceněné čestným uznáním v rámci soutěže Vesnice roku. Výše přidělené dotace bude stanovena na základě počtu obcí žádajících o dotaci. Spolufinancování zůstane stejné jako v roce 2010 – obce do 300 obyvatel budou muset doložit min. 40 % celkových nákladů, obce nad 300 obyvatel pak 50 %. Podat žádost mohou obce až do 1 500 obyvatel. Žádosti o dotace mohou obce předkládat na úřadech příslušené obce s rozšířenou působností po celý leden.

 

„V minulém roce kraj Vysočina přispěl nejčastěji na opravy místních komunikací (144 žádostí), na opravy obecních úřadů (72 žádostí) a kulturních zařízení (71 žádostí). V Blažkově díky finanční pomoci kraje Vysočina vyměnili okna v kulturním domě, v Lípě vybudovali chodníky u obecního úřadu, v Milíčově opravili povrchovou kanalizaci, v Bobrové veřejné osvětlení a v Koněšíně toalety a umývárny v mateřské škole,“ vyjmenoval některé úspěšně dokončené projekty Martin Hyský.

Obec Jilem zažádala o dotaci z tohoto programu a na rok 2011 bude tato dotace využita na výměnu všech okem v kulturním domě za okna plastová.

Předpokládaná realizace výměny oken je stanovena na měsíc duben - květen r.2011.